logo    Džauhar Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Váš telefon a e-mail:

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti): Džauhar Benzinia

IČ podnikatele: 74521314

Adresa podnikatele: Jihlavská 519/58, Praha 4- Michle

 

Město, datum.

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.dzauhar-abdallah.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byl ……… (identifikace zboží). Toto ....(zboží) jsem převzala dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

.....(zboží) vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné (pouze v případě, pokud vracíte veškeré objednané zboží) ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu