logo    Džauhar Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace).

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

 

Označení prodávajícího: Džauhar Benzinia

IČ prodávajícího: 74521314

Adresa prodávajícího: Jihlavská 519/58, Praha 4- Michle

 

Město (obec), datum-

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne ………… jsem ve vaší provozovně ……… (uvést adresu) / ve vašem e-shopu ………. (uvést webovou adresu) zakoupil(a) ……… (identifikace zboží). ...(popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu... (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu